Oedeemtherapie
Bij oedeemtherapie behandelen wij de zwelling van uw lichaamsdeel die veroorzaakt wordt door vochtophoping. Er bestaan verschillende vormen van oedeem: lymfoedeem, veneus oedeem en lipoedeem.

Waar lymfoedeem vooralsnog niet te genezen lijkt te zijn is de therapie vooral gericht op het beperken en voorkomen van de toename van het oedeem om de bewegingsmogelijkheden van arm of been te vergroten of in ieder geval te behouden.

Oedeemtherapie bestaat uit voorlichting, manuele lymfedrainage, oefentherapie en het gebruik van hulpmiddelen zoals elastische kous en bandageren.

Manuele lymfedrainage
Met een zacht pompende beweging van de handen activeert de huidtherapeut het fijne netwerk van de lymfevaten direct onder de huid van het oedeemgebied. Door de speciale handgrepen die de therapeut toepast, de zogenaamde oedeem- en fibrosegrepen, kunnen de huid en het onderliggende weefsel met lymfevaten heel gericht behandeld worden. Met oedeemgrepen leidt de huidtherapeut het overtollige vocht door het weefsel naar een plaats waar het gemakkelijker opgenomen wordt. Met fibrosegrepen maakt de huidtherapeut verhard weefsel (fibrose) soepeler zodat het vocht er gemakkelijker doorheen stroomt en de pijnlijke stijfheid afneemt.

Bij een beginnend oedeem zal de behandelfrequentie hoger (gemiddeld 2/week) zijn dan bij een al langer bestaand oedeem (gemiddeld eens per week of twee weken).