Uw zorgverzekeraar wil weten hoe Actief Landgraaf Fysiotherapie beoordeelt wordt door patiënten. Hiervoor hebben zij in de contracten de verplichting opgenomen dat wij dit via een onafhankelijk bedrijf dienen uit te vragen. Wij hebben het bedrijf QDNA uitgekozen dit voor ons te doen.

QDNA stuurt, na afloop van de behandeling of na een meerdere behandelingen (bij een langer traject), u een e-mail waarbij u wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld bejegening, accommodatie, informatievoorziening etc. De vragen hebben GEEN betrekking op uw aandoening of op andere medische zaken.

QDNA zal u NOOIT benaderen voor andere doeleinden. Zij sturen u één of twee keer de mail om uw deelname te vragen, daarna niet meer.

De uitkomst van de ingevulde vragenlijsten worden één keer per kwartaal, volledig anoniem (tenzij u aangeeft dat u contact wilt over uw vragenlijst) aan ons verstrekt. Ook worden de gegevens geanonimiseerd doorgegeven aan uw zorgverzekeraar.

Voor verdere uitleg kunt u uiteraard terecht op de website van QDNA: www.qdna.nl