Wanneer het voor u niet mogelijk is naar de praktijk te komen, is het mogelijk dat wij u aan huis behandelen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de (huis)arts nodig waarop vermeld staat dat u op medische grond fysiotherapie aan huis nodig heeft.

Wanneer u geen verwijzing heeft met deze aantekening dan komen de kosten voor het huisbezoek voor uw eigen rekening.